ผู้จัดทำ

เกี่ยวกับผู้เขียน

ผู้อำนวยการสาคร  มหาหิงค์

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่  93    หมู่ 4     ต.ศรีสุขสำราญ  อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น 40250

โทรศัพท์  081-3924222 , 086-4585266

e-mail : sakorn2501@hotmail.com , website : http://doctorsakorn.gagto.com

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา                   ปีที่จบ

กศ.บ. (สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ            2526

M.Ed. (การบริหารการศึกษา) University of Baroda, India    2531

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)          มหาวิทยาลัยขอนแก่น            2549

ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารจัดการการศึกษา

ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การศึกษาอบรมดูงานต่างประเทศ

1. ประเทศลาว                                      ปี พ.ศ. 2550

2. ประเทศเวียดนาม                               ปี พ.ศ. 2549

3. ประเทศอินเดีย  (ลาศึกษาต่อ)              ปี พ.ศ. 2529-2531

สาขาวิชาที่มีความสนใจ

การบริหารจัดการการศึกษา   สังคมวิทยาการศึกษา   การพัฒนาสังคม

การพัฒนาท้องถิ่น   อินเดียศึกษา ( รัฐมณีปุระ รัฐอัสสัม

รัฐนาคาแลนด์ และอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อินโดจีนศึกษา  วัฒนธรรมศึกษา  รัฐศาสตร์

……………………………………………………………………………………….

ผลงานทางวิชาการ

-การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา

-การประเมินโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา

-การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

-An Exploration of Good Governance: Perspective and Execution; A Case Study of Thailand

-A Comparative Study of Administrative System of Education in India and Thailand

……………………………………………………………………………………………….

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: